Over het buurthuis

4. Hoe het begon...

De initiatieven tot het realiseren van een buurthuis op Den Nul stammen uit 1977. Destijds was er een groep jongeren in Den Nul van de rond 15 jaar die de behoefte hadden aan een jeugdhonk. Deze jongeren hebben zich toen tot Henk(†) en Sientje(†) Harmsen gewend met vraag hen te helpen bij het realiseren van hun wens. Ze kregen het advies om hulp te vragen aan B&W van Olst.

Mede door de bemoeienis van burgemeester dhr. J.G. Bosch werd er uiteindelijk een actiecomité opgericht, bestaande uit mw. J. Hoekman, mw. S. Harmsen, dhr. J.P. Oosterhuis, dhr. P. van Vonderen, en dhr. H. Harmsen. Dit comité ging de mogelijkheden op Den Nul bekijken. Daarna ontstond, samen met de jongeren, het idee voor een buurthuis en een buurthuisvereniging.

Op enig moment werd het actiecomité het eerste voorlopige buurthuisbestuur met als belangrijkste uitdagingen startkapitaal generen voor de clubkas en een onderkomen realiseren. Hiertoe werd een ledenactie georganiseerd met een startcontributie van fl 25,--. Resultaat 170 betalende leden. Van de gemeente kwam vervolgens het aanbod een oude kantine van Zendijk te kopen voor het symbolische bedrag van fl 1,--. Dit gebouw zou op een vrije strook grond, hoek Berkenweg – Houtweg, geplaatst worden. Door bezwaren uit de buurt ging dit plan niet door.

Toch kwam er een oplossing. Dit in de vorm van een noodlokaal ten behoeve van de basisschool De Holsthoek. Door medewerking van het schoolhoofd dhr. Achterkamp kon hiervan gebruik worden gemaakt zodat het buurthuiswerk kon starten.

Op 25 november 1977 ontving het toenmalige bestuur een toestemmingsbrief van B&W van Olst dat met ingang van 1 december 1977 het noodlokaal onder bepaalde condities gebruik kon worden. Op 16 mei 1978 werd het buurthuis officieel geopend door burgemeester dhr. J.G. Bosch.

Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress